Nemen robotten de wereld over?

You are here


DOCVILLE 2017 is voorbij, de volgende editie is gepland tussen 21-29 maart 2018. Onderstaande informatie slaat op de editie van 2017.
DOCVILLE 2017 has passed, the next edition will be March 21-29th 2018. The information below refers to the 2017 edition.

Nemen robotten de wereld over?

In 2040 artificial intelligence will be advanced to such an extent it will transcend the collective intelligence of mankind. Or at least, according to the theory of singularity. How realistic is this prophecy? A panel of experts will discuss how far in the process we are at the moment. What is A.I., machine learning, and what are the latest developments?

In 2040 zal de kunstmatige intelligentie zo gevorderd zijn dat deze de collectieve intelligentie van de mens overstijgt. Of althans, dat voorspelt de theorie van de singulariteit. Hoe realistisch is dit? Een panel van experts belicht hoe ver we in dat proces staan. Wat is AI, machine learning en wat zijn de laatste ontwikkelingen?