Heeft ons onderwijssysteem nood aan elitescholen?

U bent hier


DOCVILLE 2017 is voorbij, de volgende editie is gepland tussen 21-29 maart 2018. Onderstaande informatie slaat op de editie van 2017.
DOCVILLE 2017 has passed, the next edition will be March 21-29th 2018. The information below refers to the 2017 edition.

Heeft ons onderwijssysteem nood aan elitescholen?

Onze samenleving wordt diverser en gekleurder en dat heeft onmiskenbaar invloed op ons eigen Vlaams onderwijssysteem. Sommigen wensen een zekere segregatie en pleiten o.m. voor de oprichting van elitescholen voor de sterkste leerlingen. Anderen zijn dan weer overtuigd dat onderwijs het beste instrument is voor maatschappelijke integratie en dat de oprichting van elitescholen een kwalijke evolutie zou zijn.

Panelleden: prof. dr. Roger Standaert (UGent), prof. dr. Orhan Agirdag (KUL), Steven Dhoedt (regisseur 'Reach for the sky')

Moderator: Nancy Vansieleghem (LUCA). 

Dit debat volgt op de vertoning van Reach for the Sky.