Let op: Deze film werd op een vorige editie van DOCVILLE vertoond (editie(s) ). Informatie over de meest recente editie vindt u hier.
Warning: This film was shown at a previous edition of DOCVILLE (edition(s)). Information about the most recent edition can be found here.

Heeft ons onderwijssysteem nood aan elitescholen?

Onze samenleving wordt diverser en gekleurder en dat heeft onmiskenbaar invloed op ons eigen Vlaams onderwijssysteem. Sommigen wensen een zekere segregatie en pleiten o.m. voor de oprichting van elitescholen voor de sterkste leerlingen. Anderen zijn dan weer overtuigd dat onderwijs het beste instrument is voor maatschappelijke integratie en dat de oprichting van elitescholen een kwalijke evolutie zou zijn.

Panelleden: prof. dr. Roger Standaert (UGent), prof. dr. Orhan Agirdag (KUL), Steven Dhoedt (regisseur 'Reach for the sky')

Moderator: Nancy Vansieleghem (LUCA). 

Dit debat volgt op de vertoning van Reach for the Sky.Opvoeding

Vertoond op editie(s)
Screened at edition(s)

Filminfo


Programmaonderdeel

Docville PLUS