Door de recente ontwikkelingen omtrent de verspreiding van het coronavirus (COVID-19) wordt DOCVILLE 2020, dat zou van start gaan op 25 maart, verplaatst. De 16e editie zal doorgaan van woensdag 23 september tot en met donderdag 1 oktober. De programmatie van het festival wordt quasi integraal behouden. Eventuele programmawijzigingen worden later gecommuniceerd. Online aangekochte tickets worden automatisch terugbetaald. Ook tickets gekocht aan de balie worden terugbetaald. Mail hiervoor naar: ticket@cinemazed.be. Vanuit het gehele DOCVILLE-team: tot in september!

 

Due to recent developments regarding the spread of the coronavirus (COVID-19), DOCVILLE 2020, which is due to start on March 25, is being postponed. The 16th edition will take place from Wednesday September 23 until Thursday October 1. The festival's programming will for the most part be kept the same. Any program changes will be communicated later. Tickets purchased online will be automatically refunded. Tickets purchased at the counter will also be refunded. Mail to: ticket@cinemazed.be. From the entire DOCVILLE team: see you in September!