DOCVILLE 2020 - Uitgesteld

Door de recente ontwikkelingen omtrent de verspreiding van het coronavirus (COVID-19) wordt DOCVILLE 2020, dat zou van start gaan op 25 maart, verplaatst. De 16e editie zal doorgaan van vrijdag 25 september tot en met zaterdag 3 oktober. De programmatie van het festival wordt quasi integraal behouden. Eventuele programmawijzigingen worden later gecommuniceerd. Online aangekochte tickets worden automatisch terugbetaald. Ook tickets gekocht aan de balie worden terugbetaald. Mail hiervoor naar: ticket@cinemazed.be. Vanuit het gehele DOCVILLE-team: tot in september!

 

Due to recent developments regarding the spread of the coronavirus (COVID-19), DOCVILLE 2020, which is due to start on March 25, is being postponed. The 16th edition will take place from Friday September 25th until Saturday October 3rd. The festival's programming will for the most part be kept the same. Any program changes will be communicated later. Tickets purchased online will be automatically refunded. Tickets purchased at the counter will also be refunded. Mail to: ticket@cinemazed.be. From the entire DOCVILLE team: see you in September!

 

 

DOCVILLE 2020 - Programma

Het is de intentie van het festival om zoveel mogelijk het originele programma te behouden. Met name de films uit de verschillende competities houden hun gegarandeerde plaats op het programma. De filmmakers en rechthebbenden hebben zich allen geëngageerd om ook mee te werken aan het verplaatste festival. Wat betreft gasten, DOCVILLE+ panelgesprekken, lezingen, edm. hebben we op dit moment te weinig zicht op hoe de situatie evalueert. Het lijkt ons waarschijnlijk dat zeker veel van onze buitenlandse gasten niet meer aanwezig kunnen zijn vanwege gezondheids-, praktische - of wettelijke restricties.

De nieuwe vertoningsdata en -plekken zullen ook zo snel mogelijk worden gecommuniceerd. 

 

It is the festival's intention to keep the original program as much as possible. In particular, the films from the various competitions keep their guaranteed place on the program. The filmmakers and rightholders have all committed to participate with the relocated festival. As for guests, DOCVILLE + panel discussions, lectures, etc. we currently have too little insight into how the situation will evolve. It seems likely to us that especially our foreign guests can no longer be present due to health, practical or legal restrictions. The new screening dates and places will also be communicated as soon as possible.

 

Hou het veilig. Keep safe.

 

 

Frank Moens
Festivaldirecteur