D+ Ontwikkelingssamenwerking 2.0

“Geef een man geen vis, maar leer hem vissen.” Deze boutade die vaak aangehaald wordt in het kader van ontwikkelingssamenwerking klinkt op zich niet onlogisch. Maar is deze insteek niet paternalistisch en voorbijgestreefd? Wat als we toch gewoon geld geven, zonder er voorwaarden en advies aan te koppelen?

Panelgesprek met projectleiders Maarten Goethals en Steven Janssens van Eight en VRT-journalist en Afrika-kenner Peter Verlinden. In samenwerking met Davidsfonds.


Deze film maakt deel uit van het programmaonderdeel...

Docville PLUS

DOCVILLE+ zijn nagesprekken, debatten, uitgebreide lezingen, ... die vertrekken van een onderwerp aangehaald door een film, maar de concrete film overstijgen. 
It's the economy stupid

Economie. Voor velen staat dit synoniem met de laatste pagina’s uit de krant die steevast worden overgeslagen. En toch speelt economie een fundamentele rol in ieders leven: heb ik werk? Waarom zijn de huizen zo duur? Hoe kan een volledig land failliet gaan? Willen of niet: it’s the economy, stupid! DOCVILLE belicht het thema langs verschillende kanten. Het programma bevat films rond macro-economische thema’s, van films over kleinschalige experimentele economische projecten tot films waarin we kennis maken met de intrigerende wereld van de zogenaamde ‘gedragseconomie’. Economie Afrika Nederlands gesproken of ondertiteld

Vertoningen
Koop tickets

Filminfo


Programmaonderdeel

Docville PLUS | It's the economy stupid