Meet the DOCVILLE expert - Ann Nowé

De expert

Ann Nowé

Ann Nowé is verbonden als gewoon hoogleraar aan de VUB, waar zij het labo voor Artificiële Intelligentie leidt. Haar onderzoek richt zich voornamelijk op zelflerende systemen, in het bijzonder Reinforcement Learning en militie-agen systemen. Daarnaast onderzoekt zij hoe de bekomen modellen transparanter gemaakt kunnen worden, zodat dialoog met domeinexperten mogelijk wordt.


De documentaire

Wat doen we NU voor een beter LATER?

In de documentaire 2040 staat hoop centraal. Er worden heel wat oplossingen aangehaald die kunnen leiden tot een betere wereld. Concrete voorstellen hoe de klimaatverandering kan aangepakt worden, oceanen hersteld en hernieuwbare energie lokaal geproduceerd kan worden. Maar ook hoe landbouw, onderwijs en transport andere prioriteiten kunnen leggen. Een panel met experts uit diverse domeinen analyseren een aantal van de voorgestelde oplossingen op hun haalbaarheid.


Meer weten over dit onderwerp?

NRGCoin - De bitcoin voor een betere energiemarkt