DOCVILLE EXPO

Bezoek tijdens het festival de DOCVILLE-EXPO met fascinerende experimenten in het teken van robotica en artificiële intelligentie.

LOCATIE: FOYER ZED-VESALIUS
OPENINGSUREN: 12u00 -21u30
GRATIS TOEGANG

De Robotkunstenaar

Kan een robot kunst creëren? Of blijft kunst het laatste bolwerk van het menselijk brein waar  artificiële intelligentie niet tegen op kan. Een robotarm met camera kijkt naar de persoon die verderop zit. Hij kijkt naar zijn blad, kijkt terug naar de persoon en schetst zo geleidelijk een portret. 

Patrick Tresset is een in Londen gevestigde Fransman. In zijn kunstpraktijk werkt hij met robots die hij menselijke handelingen laat nabootsen. 

Het lab van de kwantumfysica

Kom de wetten van de kwantumfysica aan de lijve ondervinden in enkele fascinerende  experimenten.

Het foto-elektrisch effect
Doe het experiment dat Albert Einstein in 1905 op het idee bracht dat licht uit kwanta, uit deeltjes bestaat en hiermee de klassieke fysica deed daveren.
Staande golven op een cirkelvormige staaldraad
Kijk hoe trillingen op een gesloten staaldraad je een idee geven van wat de Broglie bedoelde toen hij in 1924 beweerde dat elektronen in een atoom zich als golven kunnen gedragen. Opnieuw een slag voor de klassiek fysica en het begin van de elektronenmicroscoop.
De rimpeltank
Kijk wat bedoeld wordt met interferentie aan de hand van trillinge in water. Interferentieverschijnselen bij deeltjes speelden een erg belangrijke rol in de kwantumrevolutie.

Learning in progress

Bekijk hoe een computer zichzelf een spelletje Super Mario Bros. aanleert. De computer begint ‘als een kind’ met nauwelijks informatie over zijn omgeving.  Bij de start weet hij enkel dat het doel is zo veel mogelijk naar rechts te wandelen en dat er enkele knoppen zijn. Maar wat welke knop doet, dat er vijanden zijn, hoe voorbij obstakels te geraken, wat obstakels zijn, … moet hij allemaal – al doende- leren. Hoe snel leert een computer?

Crowdsight

De webcam kijkt naar het publiek en analyseert live leeftijd, geslacht, ras en gemoedstoestand.

Ism Sightcorp

Brainwaves

Met je hersengolven de realiteit beïnvloeden? Het kan in een spelletje dat je louter met je gedachten bedient. Een medewerker geeft je een EMOTIV- headset die je hersengolven meet en doorstuurt naar een computer. Na een korte leerperiode, kan je – enkel met je gedachten - al snel een balletje links / rechts boven/onder sturen.

Luistervink: Audio-VR

De luistervink zweeft onbelemmerd hoog boven Leuven, vliegt en ziet. 
Maar hij hoort vooral wat er zich in de stad afspeelt.  Geluiden die vaak onopgemerkt en alledaags lijken gaan aan de luistervink niet voorbij. Ontdekt de luistervink ook nieuwe geluiden die uit de stad lijken omhoog te borrelen? Zou u graag een luistervink willen zijn? 

Nils Faber, 3D content creator, en Johan Krist, fieldrecordist, creëerden voor u Leuven vanuit een ander, 'ongehoord', perspectief.