D+ Žižek, pseudofilosoof?

Slavoj Žižek is een filosofische rockster die met behulp van hermetische filosofen als Jacques Lacan en W.F. Hegel de wereld probeert te begrijpen Zijn invloed op de menswetenschappen en Cultural Studies is immens. Institutioneel behoort hij zeker tot de filosofie, maar moeten we die man wel ernstig nemen? En neemt hij zichzelf wel ernstig?

Gesprek met prof. Filip Buekens (Hoger Instituut voor Wijsbegeerte, KU Leuven) en Geerdt Magiels (wetenschapsfilosoof).
Volgend op de film Žižek! 
 
In samenwerking met KU Leuven.


Deze film maakt deel uit van het programmaonderdeel...

Docville PLUS

De laatste jaren heeft DOCVILLE van omkadering haar handelsmerk gemaakt. Naast filmvertoningen met in- of uitleidingen, zijn er de DOCVILLE+ sessies: debatten en panelgesprekken rond actuele thema’s naar aanleiding van een film op het programma. Dit jaar gaat DOCVILLE hiervoor een uitgebreidere samenwerking aan met vaste partner Canvas. 
Focus op Filosofie

Geen enkel woord straalt een mooiere ambitie uit dan wijsbegeerte. Het begeren van wijsheid. Filosofie gaat de omvattende studie aan van wat de betekenis is van de meest universele aspecten van het bestaan en hoe het zit met de geldigheid van ons denken hierover. Dit zijn geen ver-van-mijn-bed onderwerpen voor stoffige professoren, maar vragen die een reële link hebben met ons dagelijkse leven, nu en in de toekomst. Laat het aan DOCVILLE om hierover bijzondere documentaires te vinden die je begeesterd achterlaten.Vertoningen
Deze DOCVILLE PLUS gaat door op woe 30.03 om 19:15 in Auditorium Vesalius
DOCVILLE PLUS bijwonen is gratis, indien volzet wordt er voorrang gegeven aan de bezoekers met een filmticket voor de bijbehorende vertoning.

Filminfo


Programmaonderdeel

Docville PLUS | Focus op Filosofie