De centrale test - Een pest?

De Vlaamse regering heeft beslist dat er vanaf 2023 centrale testen komen in het lager en secundair onderwijs. Deze – voor sommigen uiterst controversiële – beslissing zou leiden tot een hoger, en vooral meetbaar onderwijsniveau. Tegenstanders wijzen op het onvermijdelijke(?) gevolg dat er zal les worden gegeven in functie van de test en het ontstaan van “goede” en “slechte” scholen en leerlingen.

Gesprek met prof. dr. em. Roger Standaert, Lieven Boeve (directeur-generaal van Katholiek Onderwijs Vlaanderen),  Katrien Cerpentier (Kabinet Weyts), Isabelle Janssens (directeur Go! Avelghem, Vlaams Onderwijs OverlegPlatform), ea.
 
Moderator: Jan ‘t Sas
 


Deze film maakt deel uit van het programmaonderdeel...

Docville PLUS

DOCVILLE+ zijn nagesprekken, debatten, uitgebreide lezingen, ... die vertrekken van een onderwerp aangehaald door een film, maar de concrete film overstijgen. Maatschappij en opvoeding

Vertoningen
Data worden bekend gemaakt en ticketverkoop geopend op 12 mei 2021.

Filminfo


Programmaonderdeel

Docville PLUS