Wat doen we NU voor een beter LATER?

In de documentaire 2040 staat hoop centraal. Er worden heel wat oplossingen aangehaald die kunnen leiden tot een betere wereld. Concrete voorstellen hoe de klimaatverandering kan aangepakt worden, oceanen hersteld en hernieuwbare energie lokaal geproduceerd kan worden. Maar ook hoe landbouw, onderwijs en transport andere prioriteiten kunnen leggen. Een panel met experts uit diverse domeinen analyseren een aantal van de voorgestelde oplossingen op hun haalbaarheid.

Gesprek met Karel van Acker (Prof. circulaire economie, KU Leuven), Ann Nowe (NRGCoin, Prof. AI-lab, VUB), Olivier De Clerck (Prof. biologie, UGent), Cathy Macharis (Prof. Stedelijke Mobiliteit VUB), Hilde Vandendriessche (Prof. Biotechniek, KU Leuven)

Moderator Kim Verhaeghe (EOS)


Deze film maakt deel uit van het programmaonderdeel...

Docville PLUS

DOCVILLE+ zijn nagesprekken, debatten, uitgebreide lezingen, ... die vertrekken van een onderwerp aangehaald door een film, maar de concrete film overstijgen. Toekomstbeelden Nederlands gesproken of ondertiteld

Vertoningen
Deze activiteit gaat door op zat 12.06 om 21:30 in 30cc/Minnepoort
Deze DOCVILLE+ bijwonen is gratis, indien volzet wordt er voorrang gegeven aan de bezoekers met een filmticket voor de bijbehorende vertoning.

Meet the expert

Onze DOCVILLE expert leidt één van deze voorstellingen uit. Wil je meer weten over dit onderwerp, bekijk de lees-, luister- en kijktips van onze expert.
>> Meet the expert Ann Nowé (Prof. AI-lab, VUB)

Filminfo


Programmaonderdeel

Docville PLUS