Meet the DOCVILLE expert - Stijn Van Petegem

De expert

Stijn Van Petegem

Stijn Van Petegem is opgeleid als klinisch psycholoog en doctoreerde in 2013 aan de Universiteit Gent rond de thema’s autonomie en controlerend opvoeden tijdens de adolescentie. Stijn is nu benoemd bij het Fonds de la Recherche Scientifique (FNRS) en is verbonden aan de ULB, waar hij het Europese onderzoeksproject SAFE-SORRY leidt, dat als doel heeft inzicht te krijgen of, en in welke mate, maatschappelijke en socio-culturele factoren overbeschermend opvoeden in de hand werken


De documentaire

Helikopterouders

We zijn als ouders steeds bezorgder geworden voor onze kinderen. Overal zien we gevaar en spelen mag enkel in een gecontroleerde, veilige omgeving. Daarnaast putten ouders zich uit in het bedenken van hobby’s en activiteiten opdat de kinderen zich ten volle zouden ontplooien. Maar helpen we onze kinderen hier wel mee? Is er geen nood aan een minder gereguleerde kindertijd die onze kinderen meer kans geeft om op te groeien tot gelukkige jongeren en volwassenen.


Meer weten over dit onderwerp?

PODCAST - CODDLING OF THE AMERICAN MIND (JONATHAN HAIDT)

Deze podcast is een interview met Jonathan Haidt en Greg Lukianoff omtrent hun book The coddling of the American mind, over hoe overbescherming meer fragiliteit in de hand zou werken bij universiteitsstudenten in de VS.

 

 


podcast: De perfecte mama is er altijd voor haar kinderen

De podcast waarin Kelly en Anouck het samen met Mama Van Vijf hebben over al dan niet dagelijks aan de schoolpoort staan, verwachtingen en manieren om ervoor te zorgen dat er altijd een onderbroek is voor elk gezinslid.

 


 

LEES: Hoe je « de helikopter weer in de hangar kan plaatsen » 

How to raise a resilient child
Put that helicopter back in the hangar and let your children find their own way. Their independence will likely surprise you